PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.01.2022FINANSE I DOTACJE
Czy społeczna publiczna szkoła stosuje przepisy dotyczące umowy o finansach publicznych i wystawia informacje na BIP?

Sposób prowadzenia gospodarki finansowej szkoły lub placówki publicznej prowadzonej przez podmiot inny niż jednostka samorządu terytorialnego określa organ prowadzący. Podmioty takie nie są jednostkami sektora finansów publicznych, nie posiadają statusu jednostki budżetowej i nie dotyczą ich zasady publicznej gospodarki finansowej; nie obowiązują ich te przepisy finansowe, które dotyczą szkół prowadzonych przez j.s.t. Natomiast szkoła publiczna prowadzona przez podmiot inny niż j.s.t. musi wydatkować środki z dotacji zgodnie z zapisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych