PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

04.04.2022FINANSE I DOTACJE
Do jakiej wysokości kwoty można zapłacić z subwencji oświatowej za usługę w formie gotówkowej?

Jeżeli chodzi o niepubliczne placówki oświatowe, to ich wydatki mogą być finansowane z dotacji samorządowej, a nie subwencji oświatowej (art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1930). W przypadku dokonywania płatności gotówką często się zdarza, że nie jest wystawiana faktura VAT. Jeżeli chodzi o rozliczanie wydatków z dotacji, to beneficjent dotacji przedstawia dokumenty księgowe (zdefiniowane prze ustawę o rachunkowości),  które są potwierdzeniem zakupu. Takim dokumentem zazwyczaj jest faktura, na której znajdują się m.in. takie informacje, jak: nazwa, adres, numery identyfikacyjne (np. NIP lub REGON) pozwalające jednoznacznie zidentyfikować uczestników danej operacji; treść (opis) danej operacji, jej wartość, jeśli to możliwe ilość (liczba) i cena jednostkowa; data operacji i sporządzenia dowodu. Jednakże ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685) w przepisie art. 106e ust. 5 stanowi, że faktura może nie zawierać danych dotyczących nabywcy w przypadku, gdy kwota należności ogółem nie przekracza kwoty 450 zł albo kwoty 100 euro. Paragon z NIP (tzw. faktura uproszczona) będzie podstawą rozliczenia zakupu usługi do 450 złotych.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych