PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.05.2022FINANSE I DOTACJE
Placówka prowadzi zajęcia WWR, dla każdego dziecka 4 godziny miesięcznie. Czy w przypadku nieobecności dziecka na zajęciach WWR, np. z powodu choroby, placówka jest zobligowana do przeprowadzenia tych zajęć w innym terminie?

Nie istnieją przepisy, które zobowiązywałyby placówkę prowadzącą zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do przeprowadzenia zajęć w terminie innym niż zaplanowany z uwagi na nieobecność dziecka z powodu choroby.

Szczegółowo o organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka mówi rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2017 r., poz. 1635).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych