PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

07.09.2022FINANSE I DOTACJE
Stowarzyszenie prowadzi niepubliczne przedszkole specjalne dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, autyzmem. Czy możemy zatrudnić do zajęć z dziećmi technika masażystę? Dzieci w diagnozie medycznej i zaleceniach medycznych mają wskazanie do masażu leczniczego. Czy w ramach zajęć dodatkowych mogą być świadczone takie usługi pokryte z dotacji?

W sytuacji, gdy zajęć z zakresu rehabilitacji dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nie prowadzą nauczyciele, tylko prowadzi je osoba bez kwalifikacji pedagogicznych to takie usługi zewnętrznego podmiotu mogą być finansowane z dotacji na podstawie rozliczeń z tą firmą na podstawie  art. 35 ust. 1, 4 i 5 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 17).

W mojej opinii nic nie stoi na przeszkodzie, aby technika masażystę zatrudnić.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych