PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

26.10.2022FINANSE I DOTACJE
Dziecko z wagą P67 (autyzm), które jest uczniem niepublicznego przedszkola integracyjnego i odbywa roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, od 1 listopada 2022 r. przechodzi na edukację domową. Które wagi powinny być wypłacane dla przedszkola – P67 czy P70?

Zgodnie z art. 23 w zw. z art. 2 pkt 20 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1930) – dalej UoFZO, dotacji, o której mowa w art. 16-21 UoFZO, nie udziela się na ucznia placówki wychowania przedszkolnego, który odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza tą placówką, zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe (w ramach tzw. edukacji domowej). Oznacza to, że od 1 listopada 2022 r. niepubliczne przedszkole integracyjne nie otrzyma żadnej części dotacji, o której mowa w art. 17 ust. 3 UoFZO, a więc zarówno naliczonej na dziecko zdrowe, jak i obliczonej z tytułu niepełnosprawności. W konsekwencji do dotacji nie stosuje się wag P67 (dla dzieci z autyzmem objętych wychowaniem i kształceniem specjalnym w przedszkolach) i P70 (dla dzieci, które ukończyły 6 lat lub więcej w roku bazowym, odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem), o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. z 2021 r., poz. 2453).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych