PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.12.2022FINANSE I DOTACJE
W jaki sposób można nagrodzić za sumienna pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych przedszkola niepublicznego (zatrudnionych na podstawie Kodeksu pracy), żeby zaliczyć ten koszt w rozliczeniu subwencji oświatowej np.: premia, dodatek motywacyjny, czy inna forma?

Składniki wynagrodzenia (np. premie, dodatek motywacyjny) musiałby wymieniać regulamin wynagradzania, statut, inne wewnętrzne regulacje pracodawcy albo umowa o pracę, jednocześnie określając obiektywne i sprawdzalne warunki ich przyznawania, odnoszone wyłącznie w odniesieniu do pracy już wykonywanej bezpośrednio na rzecz uczniów, które musiałyby zostać następnie spełnione przez poszczególnych pracowników – art. 9 § 1 i 2, art. 18 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r., poz. 1510) w zw. z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1930). Żadne uznaniowe składniki wynagrodzenia ani też składniki mające stanowić zachętę do wykonywania pracy w przyszłości nie mogą być finansowane z dotacji samorządowej, ponieważ nie można ustalić, że stanowią ekwiwalent za wykonanie pracy (realizowanie zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych) bezpośrednio na rzecz uczniów (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 1 czerwca 2022 r., I SA/Sz 214/22).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych