PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

02.01.2023FINANSE I DOTACJE
W nowym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej pojawiły się wagi m.in. od P80 do P89. Komu powinna być wypłacana np. waga P85=0,191?

W rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023 (Dz. U. z 2022 r., poz. 2820) w Załączniku nr 1 do rozporządzenia – Algorytm podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2023 posłużono się wagą: P85 = 0,191 dla dzieci w przedszkolach niewchodzących w skład zespołu, niebędących przedszkolami specjalnymi, w których liczba dzieci jest równa 1 lub jest wyższa niż 1 i nie przekracza 75 – N85. Waga dotyczy dzieci uczęszczających do przedszkoli samodzielnych. 

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych