PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.11.2023FINANSE I DOTACJE
Jesteśmy stowarzyszeniem PSONI i prowadzimy OREW czy z dotacji mogę zakupić podnośnik ścienny Levi Care jest to nowość na rynku pomoże nam to w pionizacji osób niepełnosprawnych podczas zajęć, jest drogi bo kosztuje 31 000 zł.

Prawdopodobnie wydatek nie może zostać sfinansowany z dotacji. Zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400) z dotacji samorządowej możliwe jest pokrycie wydatków na zakup środków trwałych o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. W przypadku, gdy podnośnik montowany do ściany jest środkiem trwałym, a stwierdzenie tej okoliczności wymaga specjalistycznej wiedzy technicznej, nie może zostać sfinansowany z dotacji, z uwagi na przekroczenie progu kwotowego.

W orzecznictwie rozstrzygnięta jest kwestia możliwości opłacenia z dotacji usługi przeglądu przenośnika, ponieważ wynagrodzenie za taką usługę służącą uczniom niepełnosprawnych jest wydatkiem bieżącym (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 30.11.2017 r., I SA/Sz 862/17).

W razie dalszych wątpliwości można także zasięgnąć opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, przedstawiając wartość, sposób użytkowania, montażu i informacje o przewidywanym okresie korzystania z podnośnika.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych