PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.01.2024FINANSE I DOTACJE
Drodzy Państwo, jeśli w danym miesiącu szkoła niepubliczna na 1 dzień miesiąca zgłasza w liście dotacji za danym miesiąc np 36 uczniów, ale np 6 dnia miesiąca doszedł uczeń i tym samym Faktyczna liczba uczniów wynosi 37 to czy przy rocznym sproawdaniu z dotacji można wykazać takie różnice i powinniśmy na tych uczniów otrzymać dotację? Podobna sytuacja jeśli chodzi o dziecko z orzeczeniem np jest naszym oczniem ale dostało orzeczenie np 14 dnia miesiąca i tym samym na dzień składania listy dotacji nie wykazaliśmy jeszcze jego orzeczenia. Czy możemy tą różnice wykazać w sprawozdaniu i czy należy nam się dotacja za dany miesiąc za dziecko, które otrzymało orzeczenie pod nie złożeniu listy dotacji ale w ramach tego samego miesiąca. Proszę o odpowiedz.

Zakładając, że pytanie dotyczy niepublicznej szkoły, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z 27.10.2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400) takie szkoły otrzymują na każdego ucznia dotację z budżetu jednostki samorządu terytorialnego będącej dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego. Ponieważ dotacja przysługuje na "każdego" ucznia, a nie przysługuje na osobę niebędącą uczniem, w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły w trakcie miesiąca, np. 6 lub 14 dnia miesiąca, dotacja nie przysługuje odpowiednio za okres od 1 do 5 oraz od 1 do 13 dnia tego miesiąca, natomiast proporcjonalnie przysługuje za okres odpowiednio od 6 i 14 dnia tego miesiąca do jego zakończenia. W orzecznictwie wskazuje się, że prawo do dotacji nie jest uzależnione od posiadania statusu ucznia np. w pierwszym dniu miesiąca, jeżeli według stanu na ten dzień jest składana informacja o liczbie uczniów (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15.10.2021 r., I GSK 427/21;  wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17.11.2021 r., I GSK 1168/21). Aby otrzymać dotację za część danego miesiąca należy dokonać korekty sprawozdania o liczbie uczniów zgodnie ze stosowną uchwałą organu dotującego, o której mowa w art. 38 ust. 1 UoFZO.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych