PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

29.04.2019INNE
Czy od 1.09.2019 r. będzie obowiązywała sztywna siatka godzin w planie lekcji, czy dyrektor będzie mógł dowolnie przesuwać przedmioty zarówno ogólnokształcące, jak i zawodowe do różnych poziomów w cyklu kształcenia? Pytanie dotyczy branżowej szkoły I stopnia zarówno dla absolwentów gimnazjów, jak i szkoły podstawowej.

Analogicznie jak w klasach II–III na podstawie załączników nr 7 i 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz. U. z 2017 r., poz. 703, również w klasach I szkoły branżowej I stopnia w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie załączników nr 7 i 8 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, Dz. U. z 2019 r., poz. 639 tygodniowa liczba godzin przedmiotów ogólnokształcących w poszczególnych rocznikach jest określona przez ustawodawcę, a dyrektor spośród przedmiotów ogólnokształcących tylko w klasach dla absolwentów szkoły podstawowej ustala dwa przedmioty spośród przedmiotów: geografia, biologia, chemia i fizyka, które będą realizowane w klasach I–III w wymiarze 1 godziny tygodniowo w każdej klasie. Jeśli chodzi o kształcenie zawodowe, we wszystkich klasach podziału godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne w danym zawodzie dokonuje dyrektor szkoły w ramach limitu łącznej liczby godzin tygodniowo w poszczególnych rocznikach, z tym że wymiar godzin przeznaczonych na kształcenie zawodowe praktyczne nie może być niższy niż 60% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów