PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

16.05.2019INNE
Jestem dyrektorem niepublicznej szkoły podstawowej na prawach szkoły publicznej, prowadzonej przez stowarzyszenie. Mamy klasy I–III SP oraz zerówkę (dzieci pięcio- i sześcioletnie) i z roku na rok jest tych dzieci coraz mniej. W celu utrzymania szkoły po diagnozie potrzeb środowiska chcę stworzyć grupę przedszkolną dzieci trzy- i czteroletnich w tym samym budynku. Mamy pięć pomieszczeń . Trzy przeznaczone dla klasy I, II i III , czwarta dla zerówki i największą mogłabym przeznaczyć na grupę trzy- i czterolatków. Czy w związku z tym muszę mieć znowu opinię PSP i sanepidu? Nadmieniam, że administratorem budynku jest Urząd Miejski , a stowarzyszenie budynek dzierżawi. Czy w związku z tym należy zmienić nawę szkoły? Bardzo proszę o wyjaśnienie mojego problemu. Jakie kolejne kroki muszę poczynić, aby móc otrzymać dotację w najkorzystniejszej opcji. Nie ukrywam, że zaczynają nam doskwierać problemy finansowe i utworzenie dodatkowej grupy uratowałoby naszą sytuację finansową. Po wstępnej diagnozie potrzeb środowiska grupa trzy- i czterolatków liczyłaby 16 dzieci.

W sprawie opinii wydanych na potrzeby otwarcia szkoły podstawowej należy zwrócić się do PSP i PIS o informację, czy zachowują aktualność w razie zamiaru otworzenia w tym samym lokalu przedszkola, czy też konieczne są nowe opinie, ponieważ żaden przepis nie określa ich „ważności”. W razie odpowiedzi twierdzącej warto zapytać, czy możliwe jest potwierdzenie tego faktu adnotacją organów z bieżącą datą, ponieważ opinie muszą zostać załączone do wniosku o wpis do ewidencji nowego niepublicznego przedszkola – art. 168 ust. 4 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. Zmiana nazwy szkoły podstawowej (i statutu) nie jest potrzebna w sytuacji, gdy nadal będzie w niej działał oddział przedszkolny dla dzieci w wieku pięciu i sześciu lat, a dodatkowo w tym samym lokalu będzie działało odrębne przedszkole. Osoba prowadząca nie ma możliwości wyboru wysokości dotacji. Na dziecko w przedszkolu niepublicznym przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych