PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

16.05.2019INNE
Jestem dyrektorem niepublicznej szkoły podstawowej na prawach szkoły publicznej, prowadzonej przez stowarzyszenie. Mamy klasy I–III SP oraz zerówkę (dzieci pięcio- i sześcioletnie) i z roku na rok jest tych dzieci coraz mniej. W celu utrzymania szkoły po diagnozie potrzeb środowiska chcę stworzyć grupę przedszkolną dzieci trzy- i czteroletnich w tym samym budynku. Mamy pięć pomieszczeń . Trzy przeznaczone dla klasy I, II i III , czwarta dla zerówki i największą mogłabym przeznaczyć na grupę trzy- i czterolatków. Czy w związku z tym muszę mieć znowu opinię PSP i sanepidu? Nadmieniam, że administratorem budynku jest Urząd Miejski , a stowarzyszenie budynek dzierżawi. Czy w związku z tym należy zmienić nawę szkoły? Bardzo proszę o wyjaśnienie mojego problemu. Jakie kolejne kroki muszę poczynić, aby móc otrzymać dotację w najkorzystniejszej opcji. Nie ukrywam, że zaczynają nam doskwierać problemy finansowe i utworzenie dodatkowej grupy uratowałoby naszą sytuację finansową. Po wstępnej diagnozie potrzeb środowiska grupa trzy- i czterolatków liczyłaby 16 dzieci.

W sprawie opinii wydanych na potrzeby otwarcia szkoły podstawowej należy zwrócić się do PSP i PIS o informację, czy zachowują aktualność w razie zamiaru otworzenia w tym samym lokalu przedszkola, czy też konieczne są nowe opinie, ponieważ żaden przepis nie określa ich „ważności”. W razie odpowiedzi twierdzącej warto zapytać, czy możliwe jest potwierdzenie tego faktu adnotacją organów z bieżącą datą, ponieważ opinie muszą zostać załączone do wniosku o wpis do ewidencji nowego niepublicznego przedszkola – art. 168 ust. 4 pkt. 3 lit. d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. Zmiana nazwy szkoły podstawowej (i statutu) nie jest potrzebna w sytuacji, gdy nadal będzie w niej działał oddział przedszkolny dla dzieci w wieku pięciu i sześciu lat, a dodatkowo w tym samym lokalu będzie działało odrębne przedszkole. Osoba prowadząca nie ma możliwości wyboru wysokości dotacji. Na dziecko w przedszkolu niepublicznym przysługuje dotacja z budżetu gminy w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych