PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.08.2020INNE
Chcę przyjąć do przedszkola dziecko z Ukrainy. Czy powinnam organizować dla niego naukę języka ukraińskiego lub dodatkowo naukę języka polskiego? Czy przyjmuję dziecko i funkcjonuje ono na tych samych zasadach co reszta dzieci?

Obowiązujące przepisy regulują jedynie zasady organizowania nauki języka polskiego cudzoziemców w publicznych szkołach (art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910, § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1283). W przypadku dzieci w przedszkolu ustawodawca nie nakłada na przedszkola publiczne i niepubliczne obowiązku organizowania nauki języka ojczystego ani języka polskiego. Formalnie nie jest więc to obowiązkowe, natomiast szczegółowe rozwiązania w tym zakresie może ewentualnie określać statut danego niepublicznego przedszkola lub umowa z rodzicem (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych