PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.08.2020INNE
Czy w przedszkolu zarejestrowanym pod nazwą Niepubliczne Przedszkole Integracyjne mogą funkcjonować oddziały ogólnodostępne, a nie tylko integracyjne? Nadmienię, że do tej pory funkcjonowały oddziały integracyjne. Z uwagi na dużą liczbę chętnych dzieci oraz ograniczenie liczebności grup do 20 dzieci chciałabym utworzyć od września 2020 r. oddziały ogólnodostępne. Wtedy mogę przyjąć do 25 dzieci. Metraż sal dydaktycznych pozwala mi na to. W całym przedszkolu jest tylko 4 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 przedszkolem integracyjnym jest przedszkole, w którym wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi. Przedszkole niepubliczne, w którym mają funkcjonować oddziały ogólnodostępne oraz integracyjne mogłoby jedynie zostać przekształcone w przedszkole ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, co wymagałoby dokonania zmiany jego nazwy, statutu oraz zmiany wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli (art. 168 ust. 4 i 13 oraz art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII INNE
13.07.2023
Realizuję w placówce niepublicznej (ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy) Wczesne Wspomaganie Rozwoju. Większość podopiecznych realizuje 4 godziny terapii w miesiącu. Na każdą godzinę składa się 45 min terapii i w zależności od potrzeb, pozostały czas specjalista wykorzystuje na sporządzenie dokumentacji, rozmowę z rodzicem lub przygotowanie do terapii. Każdą zrealizowaną terapię rejestrujemy w dzienniku elektronicznym w wymiarze 45 min, ponieważ dziennik jest również narzędziem do przygotowania grafików poszczególnych specjalistów. W naszej placówce stworzyliśmy gabinet, w którym specjaliści mają odpowiednie warunki do pracy przy komputerze, dlatego też w sali terapeutycznej nie wykonują pracy biurowo-formalnej czy planu terapii. Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego zwrócił się do mnie z pismem, w którym prosi o szczegółowy opis organizacji WWR wraz z dołączeniem dokumentacji potwierdzającej ilość zrealizowanych godzin terapii. Wraz z odp. dostarczyłam wydruk z dziennika, w którym jest zarejestrowana każda terapia z podaniem daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia terapii. Zgodnie ze stanem faktycznym z dziennika wynika, że terapia trwa 45 min. Wobec czego Wydział Edukacji zwrócił się do mnie z kolejnym pismem, tym razem wzywającym do wyjaśnienia, dlaczego terapia trwa 45 min a nie 60 min. Wobec powyższego proszę o interpretację § 6: „Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu”. Czy organizuję zajęcia prawidłowo? Czy jednak terapia powinny trwać 60 min, a uzupełnianie dokumentacji, rozmowa z rodzicami, przekazywanie zaleceń, często w formie pisemnej i przygotowanie do terapii należy planować po zrealizowaniu 60 min terapii?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych