PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.08.2020INNE
Czy w przedszkolu zarejestrowanym pod nazwą Niepubliczne Przedszkole Integracyjne mogą funkcjonować oddziały ogólnodostępne, a nie tylko integracyjne? Nadmienię, że do tej pory funkcjonowały oddziały integracyjne. Z uwagi na dużą liczbę chętnych dzieci oraz ograniczenie liczebności grup do 20 dzieci chciałabym utworzyć od września 2020 r. oddziały ogólnodostępne. Wtedy mogę przyjąć do 25 dzieci. Metraż sal dydaktycznych pozwala mi na to. W całym przedszkolu jest tylko 4 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Na podstawie art. 4 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 przedszkolem integracyjnym jest przedszkole, w którym wszystkie oddziały są oddziałami integracyjnymi. Przedszkole niepubliczne, w którym mają funkcjonować oddziały ogólnodostępne oraz integracyjne mogłoby jedynie zostać przekształcone w przedszkole ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, co wymagałoby dokonania zmiany jego nazwy, statutu oraz zmiany wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli (art. 168 ust. 4 i 13 oraz art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych