PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.02.2019SPRAWY KADROWE
Proszę o informację, w jaki sposób spełnić obowiązek wykazywania godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w danym dniu – w ewidencji czasu pracy, jeśli w naszym programie kadrowym nie ma możliwości uzupełnienia tych danych? Czy godziny takie należy np. uzupełnić na liście obecności, czy może jednak będzie konieczne utworzenie załącznika do karty ewidencji czasu pracy, w którym wykażemy te godziny?

Na podstawie § 6 pkt 1 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej, Dz. U. z 2018 r., poz. 2369, pracodawca prowadzi (czyli ma taki obowiązek) oddzielnie dla każdego pracownika ewidencję czasu pracy, zawierającą informacje o liczbie przepracowanych godzin oraz godzinie rozpoczęcia i zakończenia pracy. W sytuacji, gdy program kadrowy uniemożliwia wpisanie godzin, należy je zapisywać w odrębnym dokumencie, który można nazwać zarówno załącznikiem do ewidencji, jak i listą obecności.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów