PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.03.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Chciałam zapytać o przedmioty kończące się w klasie VI, a dokładnie o te, które zmieniają swoją nazwę. W klasie VI jest historia i społeczeństwo, a od klasy VII jest historia, w klasie VI są zajęcia komputerowe, a od klasy VII jest informatyka. Czy na świadectwie ukończenia szkoły będą wpisane oceny z tych czterech przedmiotów, czyli z: historii i społeczeństwa, historii, zajęć komputerowych, informatyki, czy TYLKO z historii i informatyki?

Świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej (formularz MEN-I/8/1) wymienia następujące obowiązkowe przedmioty edukacyjne: historia, wiedza o społeczeństwie (realizowana w VIII klasie), informatyka (załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, Dz.U. z 2018 r., poz. 939).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych