PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

15.05.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy w roku szkolnym 2019/2020 nadal będzie można przyjmować do klasy II liceum ogólnokształcącego dla dorosłych absolwentów szkół zawodowych i czy będą oni kształceni w cyklu trzyletnim, czy czteroletnim?

W przypadku przyjęcia absolwenta zasadniczej szkoły zawodowej na rok szkolny 2019/2020 do II klasy liceum ogólnokształcącego ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm. ani nie wyklucza możliwości skorzystania z uprawnienia do nauki w LO (jest to wykształcenie równoważne z ukończeniem szkoły branżowej I stopnia), ani też nie rozstrzyga, czy powinien zostać przyjęty do II klasy liceum w cyklu trzyletnim, czy czteroletnim. W związku z tym można przyjąć, że dopuszczalne jest przyjęcie na każdy z tych cykli kształcenia, w szczególności jeśli szkoła jest w stanie zapewnić takiemu uczniowi realizację podstawy programowej w krótszym cyklu nauczania.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych