PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.06.2019ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jestem dyrektorem wygaszanego gimnazjum. Czy muszę ten fakt gdzieś zgłaszać czy gimnazjum wygasa z mocy prawa? Gdzie znajdę informację o sposobie archiwizowania dokumentacji przebiegu nauczania?

Gimnazjum niepubliczne wygaśnie z mocy prawa 31 sierpnia 2019 r., zgodnie z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm. Organ prowadzący nie jest ustawowo zobowiązany do zgłaszania gdziekolwiek tego faktu.

W terminie miesiąca od wygaszenia gimnazjum organ prowadzący ma obowiązek przekazać kuratorowi oświaty całą dokumentację przebiegu nauczania, zgodnie z art. 172 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych