PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

19.02.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy w przedszkolu niepublicznym można utworzyć oddział żłobkowo-przedszkolny, do którego przyjmowane byłyby dzieci w wieku 1,5–3 lat? Jeśli tak, to jakich procedur należy dopełnić?

Takie postępowanie jest niedopuszczalne. Prowadzenie żłobka jest regulowaną działalnością gospodarczą, prowadzoną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 409 ze zm.) w instytucji spoza systemu oświaty, podległej nadzorowi ministra do spraw rodziny. Z kolei przedszkole należy do systemu oświaty, koordynowanego przez MEN oraz podlega wpisowi do ewidencji innej niż rejestr żłobków, zgodnie z art. 2 pkt 1 i art. 168 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm., i nie ma podstawy prawnej do jego łączenia z inną działalnością niż oświatowa.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
23.01.2020
Prowadzę przedszkole niepubliczne od pięciu lat i dwie szkoły podstawowe niepubliczne od dwóch lat. Urzędnik US pouczył mnie, że „patologią” jest to, że wszystkie placówki mam na jednym (swoim) NIP-ie, dodam że na tym samym NIP-ie mojej działalności gospodarczej, którą prowadzę od 12 lat. Idąc śladem porady, w grudniu wyodrębniłam nowe numery NIP dla każdej placówki, pozmieniałam pieczątki, zrobiłam aktualizację w bazie REGON. Mam problem, ponieważ księgowe twierdzą, że o ile składki US będą rozdzielone (względem podziału i przypisania pracowników do placówek), o tyle ZUS nadal będę musiała opłacać z mojej działalności gospodarczej (stary NIP), ponieważ nie mogę zarejestrować się w ZUS-ie jako płatnik składek dla każdej placówki. Powstała wielka niewiadoma, bo pracownicy przydzieleni do placówek pracują np. w szkole, a ZUS mają opłacany z mojej działalności, na którą również muszą pobierać np. zwolnienia lekarskie. Dodatkowo, wiele firm jeszcze nie zmieniło danych w systemie, np. operator komórkowy, płaciłam jedną fakturą, a co rozliczenia dotacji wyliczaliśmy procentowo, ile kosztów będzie dla każdej placówki. Teraz mam obawy, że dopóki nie rozdzielę cesją umowy na cztery podmioty, nie będę mogła rozpisać tego w koszty dotacji. Mam ogromny problem i szczerze mówiąc, nie wiem, czy dobrze zrobiłam, wyodrębniając nowe NIP-y. Co powinnam teraz zrobić, jak rozliczać koszty dotacji itd.? Czy rzeczywiście nie mogę być z ZUS-u zgłoszona jako kilka podmiotów?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych