PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.05.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Prowadzę niepubliczny punkt przedszkolny, w którym przebywają jedynie dzieci objęte kształceniem specjalnym i w związku z tym pobieramy na nie dotacje. Czy mam obowiązek prowadzenia kontroli zarządczej?

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) kontrolę zarządczą prowadzi się w jednostkach sektora finansów publicznych. Ich katalog zawiera art. 9 UoFP i nie obejmuje on niepublicznego punktu przedszkolnego. W związku z tym w takiej placówce nie ma obowiązku prowadzenia kontroli zarządczej.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych