PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

21.05.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Prowadzę małe przedszkole stowarzyszeniowe. Grupa liczy 18 dzieci. Większość z moich rodziców to osoby pozostające na opiece lub niepracujące zawodowo. Na obecną chwilę żaden rodzic nie zadeklarował obecności swojego dziecka w przedszkolu od 25.05.2020. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z wytycznymi MEN. Czy w tej sytuacji jestem zmuszona otwierać placówkę? Czy dla jednego dziecka rodziców niepracujących przedszkole powinno być otwarte?

Odpowiedź jest uzależniona od tego, czy przedszkole jest w stanie spełnić wymogi sanitarne wobec pracowników oraz dziecka. Od dnia 6 maja 2020 r. został uchylony § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 410 ze zm.), który zaliczał przedszkola do jednostek oświaty objętych ograniczeniem funkcjonowania. Jednocześnie w oparciu o § 2 ust. 2b ww. rozporządzenia, do dnia 7 czerwca 2020 r. w przypadku dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci odpowiednio do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Oznacza to, że przedszkola niepubliczne wznawiają działalność dla dzieci chętnych rodziców, którzy nie zdecydują o kontynuowaniu nauki zdalnej. Zajęć nie prowadzą jedynie te przedszkola, w których zajęcia zostały zawieszone po dniu 5 maja 2020 r. na podstawie decyzji dyrektora przedszkola za zgodą organu prowadzącego, czyli w oparciu o § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69 ze zm.). W sytuacji, gdy w danym przedszkolu zajęcia nie zostały zawieszone z powodu braku możliwości spełnienia wymogów sanitarnych, a tylko rodzice jednego dziecka zamierzają skorzystać z wychowania przedszkolnego w siedzibie przedszkola, nie ma podstawy prawnej do odmówienia im możliwości skorzystania z takich zajęć.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych