PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

31.07.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca szkołę podstawą może zatrudnić dyrektora szkoły (który nie prowadzi nadzoru pedagogicznego, bo ma do tego wicedyrektora), który jest managerem, na podstawie kontraktu, aby rozliczał się fakturą?

W sytuacji, gdy dyrektor będzie samodzielnie decydował o miejscu i czasie wykonywania swoich zadań oraz nie będzie podlegał kierownictwu organu prowadzącego (czyli nie będzie otrzymywał poleceń i wskazówek co do sposobu wykonywania zadań związanych z pełnieniem funkcji dyrektora), wówczas nie będą spełnione ustawowe wymogi do zatrudnienia na umowę o pracę. W takich warunkach z dyrektorem może zostać zawarta umowa cywilnoprawna o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wypłata wynagrodzenia będzie następowała na podstawie wystawianych faktur (art. 22 § 1 – § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320; art. 750 w zw. z art. 734 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych