PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.10.2020ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Prowadzę niepubliczną szkołę specjalną przysposabiającą do pracy, w której pełnię funkcję dyrektora. Czy będąc na stanowisku dyrektora w placówce niepublicznej, muszę mieć ukończony kurs/studia podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą?

Obowiązujące przepisy, w tym ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910 nie określają kwalifikacji niezbędnych do zajmowania stanowiska dyrektora niepublicznej szkoły. Decyduje więc o nich statut szkoły lub organ prowadzący. Formalnie ukończenie kursu lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą nie jest wymagane, ponieważ warunek ten dotyczy tylko dyrektorów publicznych szkół - § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. 2017 r., poz. 1597).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych