PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.03.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jakie obowiązki ma dyrektor placówki przy organizowaniu zerówki w przedszkolu? Czy rodzice muszą informować szkole podstawową o realizacji zerówki w przedszkolu?

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, dyrektorzy niepublicznych przedszkoli są obowiązani powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Obowiązek informacyjny nie spoczywa na rodzicach dzieci. Na wniosek rodzica, dyrektor niepublicznego przedszkola wydaje zezwolenie na realizowanie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem (art. 37 ust. 1 PO). Pozostałe obowiązki dyrektora niepublicznego przedszkola, związane z realizowaniem ww. obowiązku przez dzieci, określa statut konkretnego niepublicznego przedszkola, nadany przez organ prowadzący (art. 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 8 PO). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych