PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

01.06.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jaka jest różnica między Społeczną Szkołą Publiczną, a Społeczną Szkołą o uprawnieniach szkół publicznych? 

W aktualnym stanie prawnym nie funkcjonują szkoły „społeczne”; określenie to jest dobrowolnym elementem nazwy szkoły. Ponadto od 1 września 2019 r. system oświaty obejmuje jedynie szkoły publiczne oraz niepubliczne (niebędące szkołami artystycznymi), zgodnie z art. 14 ust. 1 – 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm. Uprawnienia szkoły publicznej może uzyskać tylko niepubliczna szkoła artystyczna, jeśli spełnia wymogi z zakresu kształcenia, przyjmowania kandydatów, klasyfikowania i oceniania uczniów, organizacji roku szkolnego, kwalifikacji nauczycieli oraz prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, ustalone dla publicznych szkół artystycznych (art. 14 ust. 4, art. 17 ust. 2 i art. 176 PO). Przed dniem 1 września 2019 r. uprawnienia szkoły publicznej nabywały również nieartystyczne szkoły niepubliczne. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych