PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.07.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
W jaki sposób i gdzie szukać gotowych programów wychowania dla edukacji przedszkolnej? Czy razem z programem najlepiej kupić pakiety edukacyjne? Czy można mieć wiele programów w przedszkolu? Jak to udokumentować dla kuratorium? Czy taki program można pobrać za darmo i to jest wystarczające? Czy zajęcia dodatkowe bezpłatne i płatne też muszą mieć program? 

Na podstawie art. 13 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2021 r., poz. 1082, niepubliczne przedszkole ma obowiązek realizować programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego. Prawodawca nie opracował nieodpłatnych wzorów programów wychowania przedszkolnego ani w odniesieniu do dzieci w przedszkolu nie stosuje pojęcia „pakietów edukacyjnych” – nie wymaga ich posiadania i realizowania przez przedszkole. W sytuacji, gdy dyrektor lub organ prowadzący zamiast zobowiązać nauczycieli do opracowania programów wychowania przedszkolnego (których może być kilka w danej placówce) zamierzają dokonać zakupu lub ewentualnie nieodpłatnego pozyskania komercyjnych programów wychowania przedszkolnego, należy przed przystąpieniem do ich realizowania, zweryfikować zgodność z podstawą programową oraz potrzebami i możliwościami dzieci.

W niepublicznym przedszkolu realizowanie przez nauczycieli podstawy programowej, czyli także programów wychowania przedszkolnego, następuje w sposób określony w statucie konkretnego niepublicznego przedszkola, zgodnie z 172 ust. 3 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 12 lit. c PO, np. w dziennikach. Przedszkole na wypadek kontroli kuratorium ponadto musi być w stanie wykazać, jaka jest treść realizowanych programów, np. posiadać ich papierową lub inną wersję.

Do zajęć nieobowiązkowych, wykraczających poza podstawę programową, przepisy nie wymagają opracowania programów, natomiast ewentualnie taki wymóg może nakładać na nauczycieli statut konkretnego przedszkola. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych