PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

08.11.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne w przypadku wskazania lekarskiego (choroba przewlekła) mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?

Zalecenia lekarskie dotyczące choroby przewlekłej nie stanowią podstawy prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w sposób zdalny. Jeśli natomiast  choroba w związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną powoduje zagrożenie dla zdrowia uczestnika zajęć, to po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz za zgodą organu prowadzącego dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony ustalony z ww. organami i dopiero wtedy realizować je zdalnie, o ile jest to możliwe, oraz poinformować o tym kuratora oświaty (§ 18 ust. 2a i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i  i placówkach, Dz. U. z 2020 r., poz. 1604; § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dz. U. z 20201 r., poz. 982 ze zm.).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych