PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

03.06.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uczeń uzyskał promocję do klas III w niepublicznym liceum ogólnokształcącym, rodzice przenoszą go z nowym rokiem szkolnym do niepublicznego liceum ogólnokształcącego, które z uwagi na realizowany w nim program przygotowujący uczniów do matury brytyjskiej A Level działa na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe i decyzji Ministra Edukacji Narodowej. Zgodnie z procedurą szkoły uczeń został poddany testowi kompetencyjnemu, którego wynik nie kwalifikował ucznia do klasy III. Rodzice z uwagi na duże różnice programowe między szkołą, w której uczeń się dotychczas uczył, a szkołą do której go przenoszą wnioskują do dyrektora szkoły o przyjęcie do klasy II. Czy dyrektor w takim przypadku może uwzględnić wniosek rodziców i przyjąć ucznia do klasy II?

Powszechne przepisy prawa oświatowego regulują jedynie przechodzenie uczniów ze szkół publicznych, niepublicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych do szkół publicznych. Nie uregulowano w ogóle kwestii przechodzenia ucznia z jednej szkoły niepublicznej do drugiej szkoły niepublicznej.

Gdyby nawet chcieć przez analogię zastosować przepisy, które obowiązują przy przechodzeniu do szkół publicznych, na przykład § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1641), to jedyna możliwość przyjęcia ucznia do klasy programowo niższej ma miejsce wtedy, gdy uczeń nie otrzymał promocji, albo gdy zmienia szkołę na zupełnie inny typ.

W mojej opinii nie można ucznia, o którym mowa w pytaniu, przyjąć do klasy programowo niższej, choć nie wynika to wprost z przepisów.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych