PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.10.2022ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Do niepublicznej szkole podstawowej specjalnej został przyjęty uczeń z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim. Zapis w statucie, był tak sformułowany ,że było to możliwe. W klasach I-III zorganizowano dla niego zajęcia zgodnie z prawem- obecnie jest uczniem klasy III. Niestety, szkoła nie ma możliwości zorganizowania mu nauki w klasach IV-VIII (n-le przedmiotowcy). Czy statut może zawierać zapis , że w ramach szkoły organizowane są m.in. oddziały szkoły podstawowej specjalnej na poziomie klas I-III? Czy może być zapis ,że do szkoły przyjmowani są uczniowie ze sprzężeniami , w tym z niepełnosprawnością w st. lekkim, ale tylko do klas młodszych?

Od szkoły niepublicznej nie wymaga się obowiązkowego przyjmowania każdego ucznia. Jeśli w szkole nie ma możliwości zagwarantowania uczniowi warunków do realizacji orzeczenia i nauki- może odmówić przyjęcia ucznia. Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. Z 2021r. poz. 1082) statut szkoły niepublicznej powinien określać między innymi zasady przyjmowania uczniów do szkoły lub placówki. Wobec tego możliwy jest zapis w statucie, o którym mowa w pytaniu.

 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych