PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

SPRAWY KADROWE

25.04.2014Uprawnienia pracownicze
Urlop szkoleniowy

Zarówno pracownicy pedagogiczni, jak i niepedagogiczni zatrudnieni w niepublicznych szkołach i przedszkolach, mogą korzystać z urlopu szkoleniowego na zasadach określonych w art. 1031-1032 Kodeksu pracy, jeżeli podnoszą kwalifikacje zawodowe – zdobywają lub uzupełniają wiedzę i umiejętności z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. 

Zgoda pracodawcy może być wyrażona w sposób wyraźny lub dorozumiany (np. przez pokrycie kosztów dojazdu na zajęcia), także w trakcie trwania kształcenia (np. na 3 roku 5-letnich studiów). Ponieważ do obowiązków pracodawcy należy ułatwianie podnoszenia kwalifikacji, dyrektor nie powinien bez uzasadnionych przyczyn odmawiać zgody na korzystanie z wybranej przez pracownika formy kształcenia.

Zasady udzielania urlopu

Urlop szkoleniowy przysługuje tylko na przystąpienie do określonej kategorii egzaminów kończących niektóre formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w następującym wymiarze (bez względu na wymiar zatrudnienia):

  • 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
  • 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
  • 6 dni dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów – na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego (na studiach licencjackich, magisterskich lub jednolitych studiach magisterskich).
Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:

kiedy pracownikowi należy się urlop szkoleniowy? kiedy można odmówić pracownikowi udzielenia urlopu szkoleniowego? 

Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
12.03.2014
SPRAWY KADROWE
Dokumentacja pracownicza
17.01.2014
SPRAWY KADROWE
Pracodawca czy zleceniodawca?
18.02.2014
SPRAWY KADROWE
Kwalifikacje nauczyciela gimnazjum
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych