PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

SPRAWY KADROWE

18.02.2014Zatrudnianie i zwalnianie
Kwalifikacje nauczyciela w przedszkolu

Zgłaszając przedszkole do ewidencji prowadzonej przez właściwą jednostkę samorządu terytorialnego należy przekazać w zgłoszeniu m.in. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych.

Pracownik pedagogiczny, jak sama nazwa wskazuje, musi posiadać przygotowanie pedagogiczne oraz, co oczywiste, kwalifikacje merytoryczne. Przygotowanie pedagogiczne to nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną (w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin).

Obowiązkowy wymiar przygotowania pedagogicznego nie dotyczy osób, które uzyskały przygotowanie pedagogiczne przed wejściem w życie rozporządzenia MEN w sprawie kwalifikacji nauczycieli z dnia 10 października 1991 r., zgodnie z przepisami wówczas obowiązującymi.

Kwalifikacje nauczycieli wychowania przedszkolnego

Nauczycielem przedszkola[1] może zostać osoba, która ukończyła:

  • studia magisterskie albo pierwszego stopnia na kierunku (specjalności) zgodnym z nauczanym przedmiotem lub prowadzonymi zajęciami,
  • studia magisterskie albo pierwszego stopnia na kierunku, którego zakres określony w standardzie kształcenia dla tego kierunku studiów w grupie treści podstawowych i kierunkowych obejmuje treści nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
  • studia wyższe[2] na kierunku (specjalności) innym niż wyżej wymienione i studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
  • zakład kształcenia nauczycieli[3] w specjalności odpowiadającej nauczanemu przedmiotowi lub prowadzonym zajęciom,
  • zakład kształcenia nauczycieli[4] w specjalności innej niż odpowiadająca nauczanemu przedmiotowi i ukończyła kurs kwalifikacyjny w zakresie nauczanego przedmiotu lub prowadzonych zajęć,
  • studia wyższe[5] na kierunku pedagogika w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym,
  • zakład kształcenia nauczycieli[6] w specjalności przygotowującej do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym.

Kierunkami (specjalnościami) przygotowującymi do pracy w przedszkolu są te, które przygotowują do pracy z dziećmi zarówno w wieku przedszkolnym, jak i wczesnoszkolnym (klasy I–III) np.: wychowanie przedszkolne, edukacja przedszkolna, pedagogika wczesnoszkolna, nauczanie początkowe, edukacja wczesnoszkolna itp., różnie nazywane, w zależności od uczelni lub okresu, w którym funkcjonowały.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel zajęć nieobowiązkowych.
Autor:
Joanna Lipińska

Wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły artystycznej, obecnie wizytator kuratorium oświaty. Posiada bogate doświadczenie w nadzorze pedagogicznym nad szkołami dla dorosłych. Pełni również funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego dla Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
12.03.2014
SPRAWY KADROWE
Dokumentacja pracownicza
17.01.2014
SPRAWY KADROWE
Pracodawca czy zleceniodawca?
18.02.2014
SPRAWY KADROWE
Kwalifikacje nauczyciela gimnazjum
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych