PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ

11.03.2014Inne

DODATKOWO

POBIERZ DOKUMENTY

Dyrektor najemcą

Nie każda osoba prowadząca szkołę niepubliczną lub przedszkole niepubliczne posiada odpowiednie zaplecze lokalowe. Często konieczne jest zawarcie umowy najmu z innym podmiotem. Powinno ono być poprzedzone wnikliwą analizą potrzeb placówki oraz treści postanowień kontraktu, aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy.

Kto zawiera umowę?

Jeśli placówka jest samodzielna organizacyjnie, umowę najmu lokali zawiera we własnym imieniu i na swoją rzecz przez organ reprezentujący, jakim jest dyrektor. Gdy tej odrębności brak, umowę może zawrzeć osoba prowadząca albo jej pełnomocnik, którym może być dyrektor – w imieniu i na rzecz właściciela szkoły lub przedszkola i w granicach udzielonego umocowania.

Na co zwrócić uwagę?

Bez względu na to, czy osoba prowadząca zawiera umowę samodzielnie, czy przez pełnomocnika, zawsze warto upewnić się, że umowa reguluje i potwierdza najistotniejsze zagadnienia związane z korzystaniem z lokalu przez najemcę, a także czego można domagać się od właściciela lokalu, któremu opłaca się czynsz.

Forma umowy

Umowa powinna być pisemna, aby istniał dowód na to, że szkoła lub przedszkole zajmuje lokal legalnie i ma do niego tytuł prawny. W razie ewentualnego sporu z właścicielem lokalu lub budynku łatwiej jest także wykazać, w zależności od stopnia szczegółowości umowy, jakie są ustalenia stron umowy najmu co do zasad korzystania z lokalu, a także wzajemnych praw i obowiązków stron kontraktu.

Czas trwania umowy

Jeśli umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony, okres korzystania z lokalu może być określony w latach kalendarzowych albo szkolnych, zgodnie z organizacją roku szkolnego, aby placówka miała możliwość niezakłóconego korzystania z pomieszczeń do końca roku szkolnego, bez konieczności przeprowadzki w czasie jego trwania.

Sprawdzenie wynajmującego

Należy upewnić się, że osoba lub podmiot, od której właściciel placówki niepublicznej zamierza wynająć pomieszczenia, jest do tego uprawniony – czyli jest właścicielem lokalu lub budynku (co można sprawdzić w księdze wieczystej), działa na podstawie pełnomocnictwa właściciela lub jest najemcą, który chce podnająć pomieszczenia i uzyskał w tym zakresie zgodę właściciela.

Z dalszej części artykułu dowiecie
się Państwo m.in.:
  • jak zabezpieczyć interesy placówki w umowie najmu lokalu.
Aby przejść do dalszęj części artykułu:Zaloguj się lub Uzyskaj dostęp
PRZECZYTAJ TAKŻE
04.03.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Organy statutowe w placówkach niepublicznych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Statut placówki niepublicznej
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Status słuchacza szkoły dla dorosłych
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Współpraca zagraniczna
18.02.2014
ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Zasady organizacji kursów zawodowych
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych