PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.05.2019ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Obecnie prowadzimy technikum dzienne, ale nie było naboru, dlatego zawiesiliśmy działalność. Wiem, że powinniśmy do trzech miesięcy je wyrejestrować, ale poprzednia dyrekcja tego nie zrobiła. Teraz mam chętne osoby do technikum, ale od 1 września muszę otworzyć na nowo technikum. Do 31 sierpnia mam zamknąć obecne. Czy mogę składać dokumenty na otwarcie nowego technikum, kiedy jeszcze oficjalnie stare działa?

Na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku zaprzestania działalności przez szkołę przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki. Takie postępowanie nie musi być prowadzone na wniosek organu prowadzącego niepubliczną szkołę, ponieważ może być wszczęte z urzędu przez organ prowadzący ewidencję, do której jest prowadzona szkoła. Jeśli nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne przez organ prowadzący ewidencję ani organ prowadzący szkołę nie wszczął procedury likwidacji szkoły według zasad określonych w art. 172 ust. 4 PO, szkoła będzie istniała i można do niej prowadzić nabór, gdy organ prowadzący nie chce prowadzić dwóch odrębnych techników.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów