PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.05.2019ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Obecnie prowadzimy technikum dzienne, ale nie było naboru, dlatego zawiesiliśmy działalność. Wiem, że powinniśmy do trzech miesięcy je wyrejestrować, ale poprzednia dyrekcja tego nie zrobiła. Teraz mam chętne osoby do technikum, ale od 1 września muszę otworzyć na nowo technikum. Do 31 sierpnia mam zamknąć obecne. Czy mogę składać dokumenty na otwarcie nowego technikum, kiedy jeszcze oficjalnie stare działa?

Na podstawie art. 169 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm. wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadku zaprzestania działalności przez szkołę przez okres dłuższy niż trzy miesiące. Wykreślenie z ewidencji następuje w drodze decyzji, w terminie określonym w decyzji i jest równoznaczne z likwidacją szkoły lub placówki. Takie postępowanie nie musi być prowadzone na wniosek organu prowadzącego niepubliczną szkołę, ponieważ może być wszczęte z urzędu przez organ prowadzący ewidencję, do której jest prowadzona szkoła. Jeśli nie jest prowadzone postępowanie likwidacyjne przez organ prowadzący ewidencję ani organ prowadzący szkołę nie wszczął procedury likwidacji szkoły według zasad określonych w art. 172 ust. 4 PO, szkoła będzie istniała i można do niej prowadzić nabór, gdy organ prowadzący nie chce prowadzić dwóch odrębnych techników.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
18.07.2019
Na pytanie zadane dnia 9.07.2019 r. przez jednego z użytkowników portalu (https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/2190): czy otwierając niepubliczną szkołę specjalną, „trzeba posiadać zaplecze, kadrę i wszystko na cały system ośmioklasowy”, odpowiedzieli Państwo, że „organ prowadzący musi dysponować odpowiednim lokalem, pozwalającym w kolejnych latach uruchamiać następne roczniki klas, co potwierdzą m.in. pozytywne opinie” (sanepidu i straży pożarnej). Czy ta zasada dotyczy także otwierania zwykłej niepublicznej szkoły podstawowej? Czy uruchamiając szkołę np. z tylko jedną lub dwoma klasami pierwszymi, należy już wtedy dysponować lokalem na osiem klas, chociaż przez najbliższe lata nie będzie się z nich korzystać? Chciałbym otworzyć placówkę, która na początku będzie miała lokal na jedynie cztery lub pięć oddziałów. Z co najmniej dwóch Państwa odpowiedzi wynika, że nie istnieje w prawie obowiązek przeprowadzania co roku rekrutacji do nowych klas w szkole niepublicznej. https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1588 https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1810 Czyli możliwa jest więc hipotetyczna sytuacja, że szkoła przez kilka lat będzie miała jedynie np. tylko trzy klasy i nie będzie przeprowadzać w tym czasie rekrutacji do klas nowych. W takim wypadku nie widzę potrzeby dysponowania lokalem na osiem klas nie tylko w momencie otwierania szkoły, ale i w przyszłości. Lokal można by powiększyć lub zmienić dopiero wraz z rozwojem szkoły. Czy przepisy na to pozwalają?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych