PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.07.2019ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Czy przedszkola niepubliczne są zobligowane aby przestrzegać takich samych zasad rekrutacji dzieci jak przedszkola publiczne w danej miejscowości? Czy można za kryterium przyjąć kolejność wpływu podania?

Zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 zasadą jest, że statut niepublicznej placówki określa zasady przyjmowania uczniów, w tym statut danej placówki może przewidywać przyjmowanie dzieci według kolejności wpływu podań/wniosków rekrutacyjnych. Zasady rekrutacji obowiązujące w publicznych przedszkolach stosują tylko te niepubliczne placówki, które zostały wyłonione w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – art. 17 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów