PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.07.2019ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Czy przedszkola niepubliczne są zobligowane aby przestrzegać takich samych zasad rekrutacji dzieci jak przedszkola publiczne w danej miejscowości? Czy można za kryterium przyjąć kolejność wpływu podania?

Zgodnie z art. 172 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 zasadą jest, że statut niepublicznej placówki określa zasady przyjmowania uczniów, w tym statut danej placówki może przewidywać przyjmowanie dzieci według kolejności wpływu podań/wniosków rekrutacyjnych. Zasady rekrutacji obowiązujące w publicznych przedszkolach stosują tylko te niepubliczne placówki, które zostały wyłonione w otwartym konkursie ofert ogłoszonym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – art. 17 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 22 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203 ze zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
18.07.2019
Na pytanie zadane dnia 9.07.2019 r. przez jednego z użytkowników portalu (https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/2190): czy otwierając niepubliczną szkołę specjalną, „trzeba posiadać zaplecze, kadrę i wszystko na cały system ośmioklasowy”, odpowiedzieli Państwo, że „organ prowadzący musi dysponować odpowiednim lokalem, pozwalającym w kolejnych latach uruchamiać następne roczniki klas, co potwierdzą m.in. pozytywne opinie” (sanepidu i straży pożarnej). Czy ta zasada dotyczy także otwierania zwykłej niepublicznej szkoły podstawowej? Czy uruchamiając szkołę np. z tylko jedną lub dwoma klasami pierwszymi, należy już wtedy dysponować lokalem na osiem klas, chociaż przez najbliższe lata nie będzie się z nich korzystać? Chciałbym otworzyć placówkę, która na początku będzie miała lokal na jedynie cztery lub pięć oddziałów. Z co najmniej dwóch Państwa odpowiedzi wynika, że nie istnieje w prawie obowiązek przeprowadzania co roku rekrutacji do nowych klas w szkole niepublicznej. https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1588 https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1810 Czyli możliwa jest więc hipotetyczna sytuacja, że szkoła przez kilka lat będzie miała jedynie np. tylko trzy klasy i nie będzie przeprowadzać w tym czasie rekrutacji do klas nowych. W takim wypadku nie widzę potrzeby dysponowania lokalem na osiem klas nie tylko w momencie otwierania szkoły, ale i w przyszłości. Lokal można by powiększyć lub zmienić dopiero wraz z rozwojem szkoły. Czy przepisy na to pozwalają?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych