PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

09.07.2019ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Zamierzam  założyć niepubliczną szkołę specjalną. Czy można zacząć tylko jako klasa I? Czy trzeba posiadać zaplecze, kadrę i wszystko na cały system ośmioklasowy?

Aby móc utworzyć szkołę podstawową specjalną organ prowadzący musi dysponować odpowiednim lokalem, pozwalającym w kolejnych latach uruchamiać następne roczniki klas, co potwierdzą m.in. pozytywne opinie właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej oraz oświadczenie osoby prowadzącej o posiadaniu warunków lokalowych pozwalających w miejscu prowadzenia szkoły zapewnić możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizację innych zadań statutowych (art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. a, b i d ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.). Natomiast w momencie zgłaszania szkoły do samorządowej ewidencji podaje się informację o dyrektorze i tych nauczycielach, którzy są w czasie jego dokonywania przewidywani do zatrudnienia, wraz z informacjami o ich kwalifikacjach (art. 168 ust. 4 pkt 5 PO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych