PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

28.10.2019ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Jestem Dyrektorem Niepublicznego Dziennego Technikum „PRIMUS” w Skoczowie. Nurtuje mnie kilka kwestii związanych z likwidacją technikum, w ramach którego prowadzimy kwalifikacyjne kursy zawodowe. W szkole nie mamy utworzonych oddziałów podstawowych ze względu na brak kandydatów. Prowadzimy jedynie kkz dla dorosłych, które kończą się w listopadzie 2019 r. W styczniu 2020 r. mamy zaplanowaną sesję egzaminacyjną. Szkołę musimy zlikwidować. Kiedy możemy to zrobić? Czy dopiero po sesji egzaminacyjnej? Czy dopiero po otrzymaniu dotacji, która powinna zostać wypłacona na przełomie kwietnia i maja 2020 r. przez Starostwo Powiatowe? 

Na podstawie działań organu prowadzącego szkoła niepubliczna może zostać zlikwidowana wyłącznie z dniem 31 sierpnia, po rozpoczęciu najwcześniej w lutym roku szkolnego, w którym ma nastąpić likwidacja, procedury określonej w przepisach art. 172 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.

Natomiast jeżeli po sesji egzaminacyjnej w styczniu szkoła faktycznie zaprzestanie prowadzić działalność w trakcie roku szkolnego, po co najmniej kolejnych 3 miesiącach powinna zostać wykreślona z urzędu z ewidencji niepublicznych szkół przez organ, który tę ewidencję prowadzi, co będzie równoznaczne z jej likwidacją w terminie wskazanym w decyzji administracyjnej tego organu (art. 169 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 PO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
18.07.2019
Na pytanie zadane dnia 9.07.2019 r. przez jednego z użytkowników portalu (https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/2190): czy otwierając niepubliczną szkołę specjalną, „trzeba posiadać zaplecze, kadrę i wszystko na cały system ośmioklasowy”, odpowiedzieli Państwo, że „organ prowadzący musi dysponować odpowiednim lokalem, pozwalającym w kolejnych latach uruchamiać następne roczniki klas, co potwierdzą m.in. pozytywne opinie” (sanepidu i straży pożarnej). Czy ta zasada dotyczy także otwierania zwykłej niepublicznej szkoły podstawowej? Czy uruchamiając szkołę np. z tylko jedną lub dwoma klasami pierwszymi, należy już wtedy dysponować lokalem na osiem klas, chociaż przez najbliższe lata nie będzie się z nich korzystać? Chciałbym otworzyć placówkę, która na początku będzie miała lokal na jedynie cztery lub pięć oddziałów. Z co najmniej dwóch Państwa odpowiedzi wynika, że nie istnieje w prawie obowiązek przeprowadzania co roku rekrutacji do nowych klas w szkole niepublicznej. https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1588 https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1810 Czyli możliwa jest więc hipotetyczna sytuacja, że szkoła przez kilka lat będzie miała jedynie np. tylko trzy klasy i nie będzie przeprowadzać w tym czasie rekrutacji do klas nowych. W takim wypadku nie widzę potrzeby dysponowania lokalem na osiem klas nie tylko w momencie otwierania szkoły, ale i w przyszłości. Lokal można by powiększyć lub zmienić dopiero wraz z rozwojem szkoły. Czy przepisy na to pozwalają?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych