PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.03.2020ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Chcemy założyć filię niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie, proszę o informacje, jakie są procedury zakładania filii w tej samej gminie, ale w innej miejscowości, i jakie dokumenty należy sporządzić?

Utworzenie filii przedszkola wymaga jej zgłoszenia do ewidencji jako nowej niepublicznej jednostki oświatowej wraz z całą dokumentacją jak przy założeniu pierwszego przedszkola, uzyskania wpisu do ewidencji niepublicznych przedszkoli, a ze statutu filii (gdy ma odrębny statut) albo ze statutu przedszkola dotychczas istniejącego (gdy całościowo ureguluje zagadnienia dotyczące filii) musi wynikać, że jest jemu podporządkowana organizacyjnie filia – art. 168 ust. 1, 4, 9 -11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.

Aby uniknąć zakładania filii przedszkola można dokonać zmiany wpisu dotychczasowego przedszkola do ewidencji i podać dodatkową lokalizację, uwzględnioną w zaktualizowanym statucie przedszkola, załączonym do wniosku o zmianę wpisu wraz ze stosownymi opiniami o spełnianiu w tym lokalu warunków BHP (komendanta straży pożarnej i powiatowego inspektora sanitarnego) oraz oświadczeniem o spełnianiu warunków BHP nauki i pracy, możliwości prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz realizacji innych zadań statutowych  – art. 168 ust. 13 w zw. z ust. 4 pkt 3 i 4 PO. Takie działania są możliwe, gdy druga lokalizacja przedszkola znajduje się na terenie działania dotychczasowego organu ewidencyjnego nawet w innej miejscowości (art. 168 ust. 4 pkt 3 PO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
18.07.2019
Na pytanie zadane dnia 9.07.2019 r. przez jednego z użytkowników portalu (https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/2190): czy otwierając niepubliczną szkołę specjalną, „trzeba posiadać zaplecze, kadrę i wszystko na cały system ośmioklasowy”, odpowiedzieli Państwo, że „organ prowadzący musi dysponować odpowiednim lokalem, pozwalającym w kolejnych latach uruchamiać następne roczniki klas, co potwierdzą m.in. pozytywne opinie” (sanepidu i straży pożarnej). Czy ta zasada dotyczy także otwierania zwykłej niepublicznej szkoły podstawowej? Czy uruchamiając szkołę np. z tylko jedną lub dwoma klasami pierwszymi, należy już wtedy dysponować lokalem na osiem klas, chociaż przez najbliższe lata nie będzie się z nich korzystać? Chciałbym otworzyć placówkę, która na początku będzie miała lokal na jedynie cztery lub pięć oddziałów. Z co najmniej dwóch Państwa odpowiedzi wynika, że nie istnieje w prawie obowiązek przeprowadzania co roku rekrutacji do nowych klas w szkole niepublicznej. https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1588 https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1810 Czyli możliwa jest więc hipotetyczna sytuacja, że szkoła przez kilka lat będzie miała jedynie np. tylko trzy klasy i nie będzie przeprowadzać w tym czasie rekrutacji do klas nowych. W takim wypadku nie widzę potrzeby dysponowania lokalem na osiem klas nie tylko w momencie otwierania szkoły, ale i w przyszłości. Lokal można by powiększyć lub zmienić dopiero wraz z rozwojem szkoły. Czy przepisy na to pozwalają?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych