PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

18.03.2021ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Prowadzę szkołę policealną zaoczną dla dorosłych. Proszę o informację, w jaki sposób mogę zmienić tryb nauki dla jednego z prowadzonych kierunków w szkole z formy zaocznej na stacjonarną? Mam na myśli kwalifikację MED.03, opiekun medyczny. Od września 2021 r. można prowadzić tylko nabór na zajęcia w trybie zajęć stacjonarnych lub dziennych. My prowadzimy kierunki w ramach szkoły zaocznej. Zmianie podlegałby tylko ten kierunek z kilku w ofercie szkoły z trybu zaocznego na stacjonarny. Jak to zrobić? 

Po pierwsze, należy dokonać zmiany statutu szkoły poprzez wprowadzenie postanowienia, że w zawodzie opiekun medyczny szkoła kształci stacjonarnie (art. 172 ust. 2 pkt 4d w zw. z art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.). Ponieważ następuje zmiana statutu (która wprowadza drugi tryb nauki w szkole), należy następnie dokonać zgłoszenia zmian we wpisie szkoły do ewidencji niepublicznych szkół w ciągu 14 dni, co wymaga załączenia dokumentu nowelizującego statut lub ujednoliconego tekstu statutu w zależności od tego, w jaki sposób zmiana jest wprowadzana przez organ prowadzący (art. 168 ust. 13 w zw. z ust. 4 pkt 4 PO). 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych