PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

04.05.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Czy szkoła publiczna prowadzona przez stowarzyszenie może zatrudnić na stanowisko wicedyrektora dyrektora szkoły samorządowej?

Obowiązujące przepisy nie zawierają wprost takiego zakazu. Natomiast publiczna szkoła oraz pracownik muszą się liczyć z tym, że z racji pracy dyrektora samorządowej szkoły przez 40 godzin tygodniowo, osoba ta może wykonywać pracę na rzecz innej jednostki oświatowej (stowarzyszeniowej publicznej szkoły) w poszczególnych dniach jedynie po godzinach pracy w samorządowej szkole, zgodnie z art. 42 ust. 1 i art. 42c ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm. oraz art. 30 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282). Konieczne jest więc zweryfikowanie, czy jest to zgodne z potrzebami publicznej szkoły i pełnioną funkcją kierowniczą wicedyrektora, w zależności także od wymiaru etatu na tym stanowisku. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych