PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

12.07.2021ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Jeśli prywatne przedszkole reklamuje swoją działalność w oparciu o pewną koncepcję – np. wielorakiej inteligencji – to czy nauczyciel prowadzący obserwacje na tym opartą musi mieć zaświadczenie, że przebył taki kurs lub szkolenie? Czy prowadząc zajęcia dodatkowe/matematyczne, bezpłatne, np. metodą czynnościowego nauczania matematyki Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej również należy posiadać potwierdzenie przebytego kursu? 

Obowiązujące przepisy, w szczególności nie regulują zagadnienia prowadzenia działalności lub realizowania dodatkowych zajęć w oparciu o „pewną koncepcję” albo jakąś metodę nauczania, a w związku z tym nie określają zasad dokumentowania posiadania wiedzy lub doświadczenia przez nauczycieli w tym zakresie. O tych wymogach (np. o konieczności udokumentowania faktu ukończenia szkolenia albo kursu) może stanowić statut danego przedszkola, organ prowadzący albo dyrektor (art. 172 PO), ewentualnie o okazanie stosownej dokumentacji mogą ubiegać się rodzice zainteresowani ofertą danego przedszkola, jeśli placówka je posiada. 

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZARZĄDZANIE PLACÓWKĄ
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych