PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

17.10.2023NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy logopeda nie posiadający przygotowania pedagogicznego, zatrudniony w przedszkolu niepublicznym w wymiarze 20/40 od 6 września 2023 r. może rozpocząć awans zawodowy zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 6 września 2022 r.? Czy dyrektor przedszkola (nauczyciel dyplomowany) może być jego mentorem (w przedszkolu nie ma nauczycieli mianowanych)?

Logopeda nie posiadający przygotowania pedagogicznego, zatrudniony na podstawie ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 1465) w przedszkolu niepublicznym w wymiarze 20/40 od 6 września 2023 r. nie może rozpocząć awansu zawodowego ponieważ nie posiada przygotowania pedagogicznego i nie jest nauczycielem – zatem nie stosuje się wobec niego przepisów rozdziału 3a ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – „Awans zawodowy nauczycieli” (Dz. U. z 2023 r. poz. 984 z późn. zm.).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych