PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.01.2021ZAKŁADANIE PLACÓWKI
Planuję w tym roku otworzyć niepubliczne przedszkole. Czy wypełniając wniosek o wpis do ewidencji placówek i określając datę rozpoczęcia funkcjonowania placówki, mam brać pod uwagę datę przyjścia dzieci do przedszkola, np. 1.09., czy datę rozpoczęcia rekrutacji? Czego powinna dotyczyć data we wniosku?

Na podstawie art. 168 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910, we wniosku o wpis do ewidencji niepublicznych przedszkoli należy wpisać datę rozpoczęcia funkcjonowania przedszkola. Pod tym pojęciem w literaturze rozumie się nie termin rozpoczęcia pierwszych zajęć (np. 1 września), a termin rozpoczęcia pierwszego naboru do przedszkola przed rozpoczęciem zajęć; w praktyce prowadzenie rekrutacji będzie możliwe dopiero od wpisania przedszkola do ewidencji (red. M. Pilich, Prawo oświatowe. Komentarz, wyd. II, 2021). Komentatorzy wskazują bowiem, że już samo prowadzenie naboru stanowi element prowadzenia jednostki oświatowej.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII ZAKŁADANIE PLACÓWKI
18.07.2019
Na pytanie zadane dnia 9.07.2019 r. przez jednego z użytkowników portalu (https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/2190): czy otwierając niepubliczną szkołę specjalną, „trzeba posiadać zaplecze, kadrę i wszystko na cały system ośmioklasowy”, odpowiedzieli Państwo, że „organ prowadzący musi dysponować odpowiednim lokalem, pozwalającym w kolejnych latach uruchamiać następne roczniki klas, co potwierdzą m.in. pozytywne opinie” (sanepidu i straży pożarnej). Czy ta zasada dotyczy także otwierania zwykłej niepublicznej szkoły podstawowej? Czy uruchamiając szkołę np. z tylko jedną lub dwoma klasami pierwszymi, należy już wtedy dysponować lokalem na osiem klas, chociaż przez najbliższe lata nie będzie się z nich korzystać? Chciałbym otworzyć placówkę, która na początku będzie miała lokal na jedynie cztery lub pięć oddziałów. Z co najmniej dwóch Państwa odpowiedzi wynika, że nie istnieje w prawie obowiązek przeprowadzania co roku rekrutacji do nowych klas w szkole niepublicznej. https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1588 https://www.placowki-niepubliczne.pl/porady-prawne/zakladanie-placowki/1810 Czyli możliwa jest więc hipotetyczna sytuacja, że szkoła przez kilka lat będzie miała jedynie np. tylko trzy klasy i nie będzie przeprowadzać w tym czasie rekrutacji do klas nowych. W takim wypadku nie widzę potrzeby dysponowania lokalem na osiem klas nie tylko w momencie otwierania szkoły, ale i w przyszłości. Lokal można by powiększyć lub zmienić dopiero wraz z rozwojem szkoły. Czy przepisy na to pozwalają?
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych