PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

06.01.2019FINANSE I DOTACJE
Czy z dotacji oświatowej można rozliczyć zajęcia tańca towarzyskiego dla dzieci prowadzone przez instruktora tańca bez przygotowania pedagogicznego na podstawie cywilnoprawnej?

W niepublicznym przedszkolu zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania uczniów, która posiada przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć (np. instruktora tańca bez przygotowania pedagogicznego), wymaga zgody kuratora oświaty. Jej uzyskanie gwarantuje prawidłowe zatrudnienie w przedszkolu, np. na umowę cywilnoprawną (gdy osoba ta nie wykonuje zadań w warunkach typowych dla stosunku pracy), a wówczas wynagrodzenie takiej osoby może zostać sfinansowane z dotacji samorządowej – art. 13 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm., art. 22 § 1 – § 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm., art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z późn. zm.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII FINANSE I DOTACJE
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
570
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów