PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

28.01.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy nauczyciel zatrudniony w placówce na podstawie umowy o pracę w oparciu o Kodeks pracy może realizować staż zawodowy na tych samych warunkach co nauczyciel zatrudniony na podstawie Karty Nauczyciela?

Staż na wyższy stopień awansu zawodowego na zasadach obowiązujących nauczycieli samorządowych jednostek oświatowych może realizować osoba z kwalifikacjami nauczyciela zatrudniona na stanowisku pedagogicznym na umowę o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm. co najmniej na pół etatu w niepublicznej jednostce oświatowej – art. 91b ust. 2 pkt 3 i 4 w zw. z art. 9a – 9h ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych
NEWSLETTER
Chcesz być na bieżąco? Zamów bezpłatny newsletter i śledź regularnie:
  • Orzeczenia sądów i zmiany w prawie uwzględniające wytyczne dla placówek niepublicznych
  • Analizy trudnych przypadków w zakresie rozliczania dotacji
  • Najnowsze dokumenty zamieszczane w serwisie
  • Porady i opinie ekspertów