PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

10.03.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Potrzebuję informacji, czy w prywatnym przedszkolu może zostać dyrektorem nauczyciel bez stażu i bez studiów z zarządzania oświatą.

Obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm., nie określają kwalifikacji i doświadczenia, jakie musi posiadać dyrektor niepublicznego przedszkola, w tym stażu pracy ani wymogu ukończenia studiów. W związku z tym organ prowadzący samodzielnie decyduje o tym, jakie kwalifikacje, wiedza i doświadczenie są wystarczające do pełnienia funkcji tego organu, jeżeli nie określił ich w statucie danej placówki. Generalnie nie ma przeszkód prawnych do tego, by dyrektorem niepublicznego przedszkola był nauczyciel bez stażu i bez studiów z zarządzania oświatą.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych