PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

13.03.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Jakie kwalifikacje powinien posiadać nauczyciel prowadzący zajęcia rewalidacyjne z uczniem z zespołem Aspergera?

Na podstawie § 23 ust. 1 w zw. z § 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575, zajęcia rewalidacyjne z uczniem z zespołem Aspergera może prowadzić nauczyciel, który ukończył studia lub zakład kształcenia nauczycieli w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów, na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub przedszkola (czyli w specjalności dotyczącej pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu) albo posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub przedszkola oraz przygotowanie pedagogiczne, a ponadto ukończył studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów (w specjalności dotyczącej pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu).

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych