PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

05.11.2019NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy jest możliwe utworzenie stanowiska wicedyrektora ds. awansu zawodowego? Osoba na tym stanowisku zajmowałaby się awansem zawodowym nauczycieli, prowadziła staże, powoływała komisje itp. Czy wtedy nauczyciele składają wnioski do wicedyrektora czy do dyrektora?

Dopuszczalne jest utworzenie stanowiska wicedyrektora ds. awansu zawodowego nauczycieli, czego może dokonać wyłącznie organ prowadzący w statucie niepublicznego przedszkola. Natomiast organ ten nie może na podstawie postanowień statutu przejąć ustawowych zadań dyrektora placówki, a więc taki wicedyrektor nie jest adresatem wniosku o rozpoczęcie stażu (jest nim dyrektor – art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Jeśli wicedyrektor nie uzyska pełnomocnictwa bezpośrednio od dyrektora – nie powołuje komisji kwalifikacyjnej, nie zapewnia nauczycielowi warunków do realizacji stażu itp. (art. 9g ust. 1 KN, § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Dz.U. z 2018 r., poz. 1574, art. 96 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1145). Czynności wyraźnie zastrzeżone w przepisach w związku z awansem dla dyrektora wicedyrektor wykona w jego imieniu na podstawie upoważnienia uzyskanego od dyrektora.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych