PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

27.01.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Prowadzę dwie placówki oświatowe: punkt przedszkolny i poradnię. We wrześniu 2019 r. nauczyciel rozpoczął ubieganie się o nadanie stopnia nauczyciela kontraktowego w punkcie przedszkolnym (miał tam w tym czasie cały etat). Aktualnie ten sam nauczyciel w punkcie pracował będzie na 1/4 etatu, natomiast pozostałe 3/4 w poradni. Wszystko odbywa się w oparciu o umowę o pracę. W jaki sposób przygotować dokumenty, aby nauczyciel mógł kontynuować staż w drugiej placówce?

Zgodnie z art. 9f ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2215) nauczycielom, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole (przedszkolu itd.) nie później niż w okresie 3 miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Aby zatem kontynuować staż, niezbędne jest wystawienie w dotychczasowym miejscu pracy pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych