PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.02.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy dyrektor placówki niepublicznej – przedszkole jest zobowiązany informować kuratorium o wpływających skargach na nauczycieli? Jeśli tak, to w jakim terminie i w jakiej formie?

Takiego obowiązku na dyrektora niepublicznego przedszkola nie nakłada żaden obowiązujący przepis, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. Natomiast jeśli kurator oświaty dowie się o złożeniu skargi na nauczyciela lub będzie chciał uzyskać jakieś zbiorcze dane o skargach na nauczycieli, wówczas w ramach zewnętrznego nadzoru pedagogicznego może zwrócić się do dyrektora o przedstawienie informacji wymienionych przez kuratora oraz w formie i terminie wyznaczonych przez ten organ (art. 55 ust. 1 pkt 2 i 3 w zw. z art. 180 ust. 1 PO).

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych