PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

11.03.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Fundacja jest organem prowadzącym niepubliczną szkołę podstawową, która ma statut. Czy każdą zmianę w owym statucie szkoły, np. liczbę dzieci w klasie, należy zgłaszać do wydziału edukacji i kuratorium?

Zaistnienie zmian w statucie jest objęte wymogiem informowania o nich organu prowadzącego ewidencję, do której jest wpisana niepubliczna szkoła, w terminie 14 dni poprzez złożenie wniosku aktualizującego wpis szkoły do ewidencji i załączenie dokumentu potwierdzającego te zmiany w statucie (art. 168 ust. 4 pkt 4 w zw. z ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.). Za ewentualne uchybienie temu terminowi nie jest przewidziana żadna sankcja. Natomiast organ prowadzący niepubliczną szkolę nie ma ustawowego obowiązku przesyłania zmian statutu kuratorowi oświaty.

DODATKOWO

Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych