PIERWSZY W POLSCE PORTAL DYREKTORÓW SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH

PORADY PRAWNE

14.09.2020NADZÓR PEDAGOGICZNY
Czy jako niepubliczna szkoła podstawowa i niepubliczne przedszkole możemy w statutach dowolnie ustalić warunki prowadzenia nadzoru pedagogicznego? Czy dyrektor bez przygotowania pedagogicznego ma prawo prowadzić ów nadzór?

Na podstawie § 35 w zw. z § 22 – 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1551), do niepublicznych jednostek oświatowych nie stosuje się przepisów o wewnętrznym nadzorze pedagogicznym, a więc jest on nieobowiązkowy. W związku z tym jeśli w danej niepublicznej szkole lub przedszkolu taki nadzór ma być prowadzony na zasadzie dobrowolności, to powinno wynikać to ze statutu jednostki oświatowej, który również powinien określać zasady jego prowadzenia, które nie muszą powielać postanowień ww. rozporządzenia – art. 172 ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 2 w zw. z art. 102 ust. 1 pkt 8 i 9 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2020 r., poz. 1320. W niepublicznych jednostkach oświatowych nie obowiązuje ograniczenie dotyczące tylko publicznych placówek, według którego dyrektor niebędący nauczycielem nie może sprawować nadzoru pedagogicznego (art. 62 ust. 2 i 3 PO), a więc w placówkach niepublicznych wewnętrzny nadzór pedagogiczny formalnie może prowadzić dyrektor bez kwalifikacji pedagogicznych.

DODATKOWO

PODOBNE PYTANIA W KATEGORII NADZÓR PEDAGOGICZNY
Uzyskaj
dostęp
do
Ponad
250
DOKUMENTÓW DOSTOSOWANYCH
DO SPECYFIKI SZKÓŁ
I PRZEDSZKOLI NIEPUBLICZNYCH
90
ARTYKUŁÓW PORUSZAJĄCYCH
PROBLEMY OŚWIATY NIEPUBLICZNEJ
720
Porad prawnych